Grunnþættir menntunar og skólabragur

Á fyrstu tveim önnum sínum í skólanum taka allir nemendur áfanga í félagsfræði og umhverfisfræði. Þar er lögð áhersla á Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og grunnþætti menntunar sem skilgreindir eru í aðalnámskrá framhaldsskóla og öllum skólum ber að leggja áherslu á. 
Áfangarnir tveir eru: 
FÉLA1SA05, ERGÓ - samfélagið og umheimurinn 
UMHV1SU05, ERGÓ - umhverfið og sjálfbærni

Skólabragur er námsgrein í skólanum og þurfa nemendur að sitja þrjá einnar eininga áfanga á fyrstu þremur önnum sínum í skólanum. Markmið með þessari námsgrein er að efla skólabraginn með því að kynna fyrir nemendum ýmsa mikilvæga þætti í starfsemi skólans og þeirra þátt í þeim. Einnig að kynna skólakerfið og námsframboð skólans þannig að nemendur hafi þekkingu til að velja námsbraut og áfanga sem henta þeirra framtíðaráformum í námi og störfum.
Áfangarnir þrír eru: BRAG1SA01, BRAG1SB01 og BRAG1SC01.

Síðast uppfært 24. apríl 2019