Skólareglur

Tímabundin viðbót við skólareglur

Tímabundin viðbót við skólareglur Fjölbrautaskóla Suðurlands sem gildir meðan á sérstökum sóttvarnarráðstöfunum stendur í skólanum vegna COVID-19 faraldursins: Skólameistara er heimilt að meina nemanda aðgang að skólahúsnæðinu hafi viðkomandi ekki farið að tilmælum og reglum um umgengni um sóttvarnarhólf skólans, ekki virt fjarlægðarmörk eða brotið reglur um sóttvarnir á annan hátt í skólanum.

Skólareglur FSu

 1. Ganga skal vel og snyrtilega um húsakynni skólans og fara vel með eigur hans. 
 2. Notkun raftækja (t.d. snjallsíma, spjaldtölva, eða annarra tækja) í kennslustundum er óheimil nema í tengslum við úrvinnslu verkefna í samráði við kennara.   
  Allar upptökur (með snjallsíma, spjaldtölvu, eða öðrum tækjum) af kennurum eða samnemendum eru stranglega bannaðar nema með leyfi viðkomandi.
 3. Í kennslustundum er kennarinn verkstjóri.
 4. Nemendur skulu ekki valda ónæði í kennslustundum, á göngum eða á bókasafni.
 5. Sýna ber kurteisi og tillitssemi í umgengni við aðra.  Einelti og ofbeldi líðst ekki.
 6. Skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum nemenda. Fólk er hvatt til að skilja aldrei verðmæti eftir án eftirlits. Bent er á möguleika að leigja skáp.
 7. Úrgangur skal flokkaður og honum fleygt í ruslafötur,  ekki á gólf eða á lóð skólans.
 8. Valdi nemandi skemmdum á húsnæði og/eða munum skólans, ber honum að tilkynna það starfsfólki skólans. Nemandi/starfsmaður skólans sem verður vitni að skemmdum á eigum skólans ber að tilkynna það stjórnendum. Nemandi skal bæta skemmdir sem hann er valdur að eftir ákvörðun skólameistara.
 9. Hvers kyns reykingar, tóbaks- og vímuefnanotkun er bönnuð samkvæmt landslögum í öllu húsnæði skólans og á skólalóð.
 10. Óheimilt er að vera undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna í húsakynnum skólans,  á samkomum eða í ferðum á vegum nemendafélagsins eða skólans.
 11. Neysla matar og drykkjar er leyfileg í opnum rýmum og mötuneyti nemenda en óheimil á bókasafni og almennt í kennslustofum.
 12. Auglýsingatöflur eru ætlaðar fyrir auglýsingar um skólahald og félagslíf nemenda. Aðilum utan skólans er óheimilt að auglýsa í húsakynnum skólans nema með sérstöku leyfi skólastjórnenda.

Málsmeðferðareglur vegna brota á skólareglum

 • Viðurlög við brotum á skólareglum eru háð ákvörðunum skólayfirvalda/ kennara í hverju tilviki og geta varðað allt að brottvísun úr skóla.
 • Ítrekuð og alvarleg brot nemanda undir 18 ára aldri eru tilkynnt foreldrum/forráðamönnum.
 • Áður en ákvörðun er tekin um brottvísun er nemanda/foreldri/forráðamanni gefin kostur á að kynna sér gögn sem liggja til grundvallar fyrirhugaðri ákvörðun og koma á framfæri athugasemdum og andmælum, skv. 13. gr. Stjórnsýslulaga https://www.althingi.is/lagas/149a/1993037.html
 
Síðast uppfært 29. nóvember 2021