Laus störf

 Laus störf eru einnig auglýst á Starfatorginu og í staðarblöðunum.

 

Laust starf stuðningsfulltrúa – Fjölbrautaskóli Suðurlands

 Fjölbrautaskóli Suðurlands auglýsir stöðu stuðningsfulltrúa lausa til umsóknar frá 1. september  2019.

Skriflegar umsóknir ásamt greinargerð um menntun,  fyrri störf/starfsreynslu og sakavottorð berist Fjölbrautaskóla Suðurlands,  Tryggvagötu  25, 800 Selfossi.

Leitað er eftir skipulögðum einstaklingi með mikla þjónustulund, þolinmæði og jákvæða framkomu. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi.

Stuðningsfulltrúi starfar með nemendum á starfsbraut, aðstoðar þau við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfinu. Hann vinnur eftir áætlunum sem kennarar setja og ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda. Hann fylgir nemendum um skólann í frímínútum, matartímum og í vettvangsferðum á vegum skólans. Auk þess annast hann ýmis störf sem honum eru falin af yfirmanni og falla undir starfsvið hans.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi FOSS og stofnanasamningi skólans. Umsóknarfrestur er til 29. ágúst  2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jóhanna Guðjónsdóttir sviðstjóri starfsbrautar (johannagudjons@fsu.is) og Olga Lísa Garðarsdóttir skólameistari (olgalisa@fsu.is ), eða í síma     480 8100 á skrifstofutíma.


Frekari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans www.fsu.is

 

Skólameistari