Dansk

Fjölbrautaskóli Suðurlands
en integreret erhvervs- og gymnasieskole

Rektor:  Olga Lísa Garðarsdóttir
Prorektor:  Sigursveinn Sigurðsson

Fagkoordinator: Björgvin E. Björgvinsson
Regnskabschef: Haraldur Eiríksson

Studievejledere: Agnes Ósk Snorradóttir, Anna Fríða Bjarnadóttir og Bjarney Sif Ægisdóttir.

Fagforstandere: Kristjana Sigríður Skúladóttir og Ida Løn

alt

 

Fjölbrautaskóli Suðurlands  eller FSu, Sydislands Gymnasieskole, er en af landets største gymnasielle skoler udenfor hovedstadsområdet, den blev grundlagt i 1981. Skolen er beliggende i byen Selfoss og kommunen Árborg. Skolens opland er hele det sydlige Island, som tæller en population på rundt regnet 19.000. Der er omkring 800 elever og 120 ansatte. De fleste af vores elever er 16-20 år, men voksne kan også deltage i undervisningen. En femtedel af vores elever ankommer dagligt til skolen via offentlig transport fra de omkringliggende byer og landdistrikter.

Vi har et bredt udbud af akademiske og erhvervsmæssige fag. De fleste af vores uddannelsesforløb tager 3-4 år. Vi tilbyder adskellige linjer, der leder frem til en studentereksamen og erhvervsmæssige afgangseksamener. Elever på erhvervslinjerne har mulighed for også at tage en traditionel studentereksamen, nogle vælger at færdiggøre de to uddannelser parallelt. På den traditionelle studentielle uddannelse udbydes linjefag som naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og handel og økonomi. Den erhversforbundne praktik omfatter en uddannelse som sygeplejemedhjælper og de erhversforbundne uddannelser tæller her udover: Frisør-, håndværker-, jern- og metalsmeds- og elektrikeruddannelsen. Vi tilbyder også kortere uddannelser; heste-, idræts- og kunstlinje og dertil kommer vores specialuddannelse for elever med indlæringsvanskeligheder. I tillæg til dette superviserer skolen voksenundervisning i nærliggende fængsler.

Skoleåret er opdelt i to semestre der hver består af 17-18 undervisningsuger. Efterårssemsteret starter omkring d. 20. august og slutter omkring d. 20. december, forårssemesteret tager sin begyndelse omkring d. 7. januar og dimissionen ligger omkring d. 23. maj. Fuldt pensum består af 30-33 point pr. semester og vi benytter karakterskalaen 1-10.

Undervisningen finder sted i tre bygninger som ligger side om side på skolens areal; hovedbygningen Oddi, hvor de studientelle fag og kunsten hører hjemme, Hamar hvor de håndværksmæssige fag holder til og Iða, hvor både teori og praksis i de idrætsmæssige fag finder sted. Undervisning og praksis på hestelinjen finder sted i Votmúli, et hestestutteri lige udenfor Selfoss.

I fællesskab med lokale idrætsforeninger tilbyder vi fem sportsakademier for elever, der er indskrevet i et af skolens andre uddannelsestilbud. Disse akademier er basketball, håndbold, fodbold, gymnastik og atletik.  

Når det kommer til sociale aktiviteter, vælger eleverne medlemmer i elevrådet, som står for organiseringen af skolefester, koncerter og sportslige begivenheder m.m.

Vi har altid været aktive i forbindelse med internationalt samarbejde og lærere og elever deltager i udvekslingsprogrammer igennem Erasmus og Nordplus. Hvert år modtager skolen flere grupper af uddannelsesledere, undervisere, elever og andre med generel interesse for det islandske uddannelsessystem.

FSu, Sydislands Gymnasieskole er en populær uddannelsesmulighed i et driftigt landbrugsmæssigt og administrativt område. Skolen ligger i nærheden af en række af Islands mest naturskønne seværdigheder, hvilket tiltrækker turister fra hele verden. Vi prioriterer samarbejde med lokale virksomheder og myndigheder og ligeledes med andre uddannelsesmæssige institutioner. Vi støtter op under vores ansattes kontinuerlige videreuddannelse og opmuntrer til idéen om skolen som fundament for det kompetente læringsfællesskab.

Síðast uppfært 10. september 2020