Dansk

Fjölbrautaskóli Suðurlands
en integreret erhvervs- og gymnasieskole
Foreign cooperation

Rektor:  Olga Lísa Garðarsdóttir
Prorektor:  Þórarinn Ingólfsson

Fagkoordinator: Björgvin E. Björgvinsson
Regnskabschef: Haraldur Eiríksson

Studievejledere: Agnes Ósk Snorradóttir, Anna Fríða Bjarnadóttir og Bjarney Sif Ægisdóttir
Fagforstandere: Kristín Runólfsdóttir og Sigursveinn Már Sigurðsson 

alt

 

Fjölbrautaskóli Suðurlands i Selfoss er grundlagt året 1981. I 1983 indgik Sydislands amter i skolens drift. Det er statskassen og sydlandets kommuner, der står som indehavere. Fjölbrautaskóli Suðurlands er et af landets største gymnasier uden for Stor-Reykjavikområdet. Skolens opland udgør den sydlige del af Island, et område som tæller godt 19.000 mennesker. Skolen er placeret i Selfoss hvor beboerantallet ligger på henved 6.400, byen har fra 1998 tilhørt kommunen Árborg. Kommunens antal af beboere ligger på godt og vel 7.700. Skolen har omkring 120 ansatte og elevantallet spænder fra 900 og op til omkring 1.000.
Skolebygingerne er dels drevet af staten og dels af de kommuner, der hører under skolens område, men ligesom i forbindelse med de fleste andre af landets gymnasier står staten for skolens drift. Undervisningen forgår i tre bygninger, som er placeret på skolens areal. De boglige fag undervises i Oddi og de håndværksmæssige fag i Hamar. De  idrætsforbundede fag hører hjemme i Iða, en bygning der blev taget i brug i 2004, som foruden idrætsalen også tæller 7 undervisningslokaler.
Fjölbrautaskóli Suðurlands er en niveauinddelt skole. Skoleåret er opdelt i to 17 – 18 ugers semestre. Efterårssemesterets undervisning  påbegyndes normalt d. 22. - 24. august og afsluttes hen mod slutningen af november, efterårets eksamener er placeret i december og dimissionen finder sted omkring d. 20. december.  Forårssemesteret påbegyndes i perioden fra d. 6. - 8. januar og afsluttes sidst i april. Forårseksamenerne finder sted i maj og den følgende dimission omkring d. 21. - 24. maj.
Alle fagene følger undervisningsprogrammer, der spænder over et semester og hvert fag giver et bestemt antal point. Der undervises i 80 minutters blokke. Fagene som er undervist 3 gange om ugen giver tre point. Eleverne tager et bestemt antal point i hvert fag og et bestemt antal point i helhed, for at afslutte den pågældende linie.
Det står eleverne frit for hvorvidt de vil påbegynde deres gymnasieforløb om efteråret eller om foråret, og følgende tage de afsluttende eksamner henholdsvis før jul eller i maj. I visse tilfælde er der dog krav om opstart om efteråret, dette gælder fx håndværksfagene i forbindelse med „opstarterlinien“. „Opstarterlinien“ tager et år og er beregnet for elever, der ikke bestod grundskolens afgangseksamen. 
Den overvejende del af skolens elever er imellem 16 og 20 år, men det skal dog understreges, at der også er et vist antal ældre elever i dagskolen.
Fjölbrautaskóli Suðurlands‘ motto lyder: Mangfoldighed – skabelse - oplysning. Vi lægger stor vægt på en mangfoldighed i studieudbud hvilket betyder, at man på nuværende tidspunkt kan vælge imellem 20 håndværksmæssige og boglige linier af varieret længde. Det største antal elever befinder sig på skolens boglige linie. De håndværksmæssige fag tæller bl.a. tømrer, jernsmed og elektriker, og der udover kan bl.a. nævnes social- og sundhedsuddannelsen og kunstlinien.

Skolen har efter amerikansk forbillede et velfungerende og yderst aktivt sportsakademi, som omfatter fire idrætsgrene: Basketball, håndbold, fodbold og atletik. Optagelsen i akademiet styres af skolens samarbejdspartnere indenfor idrættens verden. Foruden det nævnte idrætsakademi opstartedes en hesteorienteret undervisning i efteråret 2006, hvor eleverne lærer at omgås, træne og tilride heste. En speciel hestelinie er under udvikling.
Der er omkring 30 elever på skolens arbejds- og erhvervslinie, formålet med denne linie er at gøre udviklingshæmmede og handicappede i stand til at deltage i samfundet på egne præmisser.
En lille gruppe udvekslingsstuderende følger hvert år et undervisningsforløb, der er indrettet efter deres behov. De modtager undervisning i islandsk og der er stor opmærksomhed omkring at hjælpe og støtte dem. Islændinge der i længere perioder har opholdt sig udenlands falder til dels ind under denne gruppe.
Skolens fungerende mesteruddannelse foregår som aftenskole.
Lærerne ved skolen søger også for undervisning i det nærliggende fængsel Litla-Hraun og i Sogn, fængslet for psykiske kriminelle, der ligger i Ölfus.
En femtedel af eleverne benytter sig af skolebiler, som betjener hele skolens opland. I januar 2005 blev de nye studenterboliger, Fosstún, med plads til 62 elever taget i brug, de ligger i Selfoss.
Skolens elevråd står for planlægningen af skolens sociale liv.
Der er omkring 50 elever i skolens kor. Koret har flere udgivelser bag sig og har i musikkens tegn rejst  bl.a. til Danmark, Sverige, Tyskland og Italien, til Færøerne, Shetlandsøerne og til Skotland. Koret har endvidere rejst rundt og afholdt koncerter indenlands.
Fjölbrautaskóli Suðurlands er en god skole der er åben for fornyelse. Skolen tager aktiv del i forskelligartede og fremadstræbende opgaver og udviklingsbaserede projekter.
Som følge af computerens almene fremdrift står skolen i spidsen for opdateringen af computerbaserede undervisningsmetoder. Skolen tæller godt og vel 400 elever der til daglig benytter computere i indlæringsmæssig sammenhæng.
Skolen har ført et aktivt udenlandssamarbejde og i den forbindelse har et stort antal elever deltaget i studierejser.