Umhverfisstefna

 Umhverfisstefna

Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi leggur áherslu á markvissa umhverfisfræðslu.
-að starfsemi stofnunarinnar hafi sem minnst skaðleg áhrif á ytra umhverfi sem og að starfsumhverfi sé eins og best verður á kosið.
-að rík áhersla sé lögð á að fylgja lögum og reglugerðum varðandi umhverfismál sem eiga við starfsemi stofnunarinnar.
-að allir nemendur og starfsmenn njóti umhverfismenntunar.
-Rekstur stofnunarinnar sé til fyrirmyndar í umhverfismálum m.a. með því að koma í veg fyrir myndun hvers kyns úrgangs strax við uppspretturnar.
-Tryggja að öryggismál séu ætíð eins og best verður á kosið.
-Viðhalda og endurskoða umhverfisstefnu skólans í samræmi við ytri og innri aðstæður stofnunarinnar.
-Framkvæmdaáætlun sé gerð árlega og sett fram mælanleg markmið (þar sem því verður við komið) á grundvelli stefnunnar ár hvert.
-Stefnt skal að því að starfsumhverfi skólans jafnt utan húss sem innan sé snyrtilegt og umhverfisvænt og sýni þar með stefnu skólans í verki.
-Við innkaup skal tekið tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða.
-Einnig skal úrgangur sem myndast endurunninn eða endurnýttur eftir því sem við kemur.
-FSu stefnir að því að hafa öflugt frumkvæði í umhverfisfræðslu jafnt innan sem utan stofnunarinnar. Komið verði upp hagnýtu gagnasafni um umhverfismál.

Leiðir:
-Nemendur og starfsmenn þekki umhverfisstefnu skólans og áhrif starfa sinna á umhverfið og verði virkir þátttakendur hennar.
-að umhverfisstefnan sé birt í ársskýrslu og námskrá skólans sem og á heimasíðu hans.