Öryggi og viðbúnaður

Öryggisnefnd Við skólann er starfandi öryggisnefnd, sbr. lög nr. 46/1980 en samkvæmt reglum skal slík nefnd vera starfandi þar sem starfsmenn eru yfir 50. Nefndin heldur fundi mánaðarlega á starfstíma skóla og oftar ef þurfa þykir. Öryggisnefnd skipa fjórir; tveir öryggisverðir eru skipaðir af skólastjórn og er annar þeirra húsvörður skólans. Tveir öryggistrúnaðarmenn eru kosnir á kennarafundi.

Skólinn hefur sett sér ákveðin markmið varðandi öryggi og viðbúnað þar sem m.a. er fjallað um hvernig bregðast beri við skyndilegum áföllum.

Öryggisnefnd er skipuð til tveggja ára. Hún ber ábyrgð á:
öryggismálum stofnunarinnar,
að eftirlit með vélum, tækjum og skaðlegum efnum fari fram,
að upplýsingar um öryggismál og neyðarútganga séu aðgengilegar í öllum húsakynnum skólans,
að halda skyndihjálparnámskeið fyrir starfsfólk og æfingar varðandi viðbrögð við bruna og jarðskjálftum.

Öryggisnefnd ber einnig að fylgjast með að reglugerðir Vinnueftirlits ríkisins og heilbrigðiseftirlits séu í heiðri hafðar og að kalla til skoðunarmenn frá þessum stofnunum þegar ástæða þykir til.

Í öryggisnefnd sitja  Karl Ágúst Hoffritz húsvörður,  Borgþór Helgason, Óskar Guðbjörn Jónsson og Guðjón Þór Emilsson, umsjónarmaður íþróttahúss.
Óskar Guðbjörn og Borgþór eru öryggistrúnaðarmenn og Karl Ágúst og Guðjón Þór öryggisverðir.

Síðast uppfært 18. október 2023