Öryggisnefnd

Öryggisnefnd
Við skólann er starfandi öryggisnefnd en samkvæmt reglum skal slík nefnd vera starfandi þar sem starfsmenn eru yfir 50. Nefndin heldur fundi mánaðarlega á starfstíma skóla. Öryggisnefnd skipa fjórir, tveir öryggisverðir, skipaðir af skólastjórn, og er annar húsvörður skólans, og tveir öryggistrúnaðarmenn, kosnir á kennarafundi.

Öryggisnefnd er skipuð til tveggja ára að hausti við upphaf skóla. Hún ber ábyrgð á öryggismálum stofnunarinnar, að eftirlit með vélum, tækjum og skaðlegum efnum fari fram, að upplýsingar um öryggismál og neyðarútganga séu aðgengilegar í öllum kennslustofum og í miðrými skólans, að halda skyndihjálparnámskeið fyrir starfsfólk og æfingar varðandi viðbrögð við bruna og jarðskjálftum.

Öryggisnefnd ber einnig að fylgjast með að reglugerðir Vinnueftirlits ríkisins og heilbrigðiseftirlits séu í heiðri hafðar og að kalla til skoðunarmenn frá þessum stofnunum þegar ástæða þykir til.

Í öryggisnefnd sitja tveir öryggistrúnaðarmenn og tveir öryggisverðir sem jafnframt eru húsverðir. Húsvörður er formaður nefndarinnar. 

Síðast uppfært 01. september 2021