Loftslagsstefna

Loftslagsstefna Fjölbrautaskóla Suðurlands

Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) ætlar að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum og halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi stofnunarinnar í lágmarki. Stofnunin leggur sitt af mörkum til að skuldbindingum íslenskra stjórnvalda gagnvart Parísarsamkomulaginu sé náð og tekur þannig virkan þátt í baráttunni við loftslagsbreytingar.

Fjölbrautaskóli Suðurlands tryggir að lagalegum kröfum sem tengjast starfsemi hans sé fylgt og vinnur að stöðugum umbótum á umhverfisstarfi stofnunarinnar.

Stofnunin fylgir grænum skrefum í ríkisrekstri og leggur þau til grundvallar í allri vinnu.

Yfirmarkmið

FSu ætlar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) á ársverk um 40% fyrir árið 2030 miðað við árið 2019. Stofnunin stefnir einnig að kolefnishlutlausri starfsemi með því að kolefnisjafna 80% losunar frá 2019

Umfang

Umhverfis- og loftslagsstefna FSu fjallar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt leiðbeiningum um loftslagsstefnur opinberra aðila.

Stefnan tekur til eftirfarandi umhverfisþátta sem unnt er að fylgjast með og mæla hverju sinni:

Samgöngur

● Losun GHL vegna flugferða starfsmanna

● Losun GHL vegna aksturs á bilaleigu- og leigubilum

● Fjöldi þeirra sem uppfylla samgöngusamning milli skólans og starfsfólks

Orkunotkun

● Rafmagnsnotkun í skólabyggingu

● Heitavatnsnotkun í skólabyggingu

Úrgangur

● Losun GHL vegna lífræns úrgangs sem fellur til

● Losun GHL vegna blandaðs úrgangs sem fellur til

● Heildarmagn úrgangs sem fellur til

● Magn útprentaðs skrifstofupappírs

Síðast uppfært 31. maí 2021