Polska

Fjölbrautaskóli Suðurlands

Dyrektor:  Olga Lísa Garðardóttir
Zast?pca:  Sigursveinn Sigurðsson
Kierownik etapów nauczania:  Björgvin E. Björgvinsson
Ksi?gowy: Haraldur Eiríksson 

Pedagodzy: Agnes Ósk Snorradóttir, Anna Fríða Bjarnadóttir,  Bjarney Sif Ægisdóttir
Koordynatorzy przedmiotowi: Kristjana Sigríður Skúladóttir, Ida Løn


alt
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands (Fsu) należy do jednej z największych szkόł średnich w kraju poza okręgiem Reykjavíku- powstała w 1981 roku. Położona jest w Selfoss , mieście powiatu Árborg . Szkoła służy całemu regionowi Południa obejmującemu około 19.000 mieszkańcόw. W szkole pracuje 120 osόb, a liczba uczniόw sięga około 800. Uczniowie najczęściej mają od 16 do 20 lat, choć bywa, że osoby starsze uczą się też w szkole. Około jedna piąta uczniόw korzysta z codziennych dojazdόw do szkoły transportem publicznym z okolicznych miast i obszarów wiejskich.

Szkoła kładzie duży nacisk na bogatą ofertę naukową i daje możliwość nauki na  teoretycznych i zawodowych kierunkach. Program nauczania  w zaleznosci od kierunku zajmuje od 3 do 4 lat. Mamy w ofercie kilka kierunków ogólnoksztalcacych- akademickich prowadzących do uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego oraz programy  kształcenia zawodowego dla wykwalifikowanych rzemieślników. Uczniowie na kierunkach zawodowych mają  możliwość zdobycia świadectwa maturalnego, wybierając obok przedmiotów zawodowych wymagane fakultety teoretyczne. Programy maturalne obejmują rόżne profile między innymi: nauki przyrodnicze, nauki społeczne, studia językowe i biznesowe. Program kształcenia zawodowego obejmuje takie kierunki zawodowe jak pomoc pielęgniarska, fryzjerstwo, stolarstwo, elektryka i prace przemysłu metalowego. Istnieje także możliwość wyboru programów maturalnych na skróconych kierunkach takich jak jazda konna i jeździectwo , sztuka i sport .Szkoła oferuje specjalny program edukacyjny przeznaczony dla osόb niepełnosprawnych z trudnościami w nauce. Poza tym szkoła nadzoruje edukacją dorosłych w więzieniach islandzkich.

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry trwające 17- 18 tygodni. Nauka w semestrze jesiennym rozpoczyna się zwykle około 20 sierpnia a uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły przypada około 20 grudnia. Semestr wiosenny rozpoczyna się około 7 stycznia a uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły około 23 maja.
Wszystkie przedmioty- fakultety  podzielone są na semestralne etapy. Każdy fakultet daje możliwość zdobycia określonej liczby punktόw. Uczniowie podejmujący naukę w pełnym wymiarze godzin mogą zdobyć  od 30 do 33 punktów w semestrze a uzyskane oceny z przedmiotów wystawiane są w skali od 1 do 10.

Zajęcia szkolne prowadzone są w trzech budynkach na terenie szkolnym. W budynku głόwnym Odda odbywają się przede wszystkim zajęcia teoretyczne, w Hammar praktyczne, a zajęcia sportowe i treningowe w hali sportowej  Ida.
Nauka i treningi jazdy konnej odbywają się w stadninie koni Votmúli, w pobliżu Selfoss.

Szkoła w porozumieniu z lokalnymi stowarzyszeniami sportowymi oferuje uczniom poza wybranymi kierunkami nauczania udział w akademiach sportowych. Do wyboru są : Akademia Koszykόwki, Piłki Ręcznej, Piłki Nożnej ,Gimnastyki i Lekkoatletyki.

W szkole bardzo aktywnie działa samorząd uczniowski, organizując życie szkolne i towarzyskie uczniόw m.in. dyskoteki uczniowskie , koncerty  i imprezy sportowe.

Szkoła jest otwarta na międzynarodową wspόłpracę i zawsze aktywnie uczestniczy  w rόżnorodnych i twόrczych projektach zagranicznych tak jak  Erasmus i Nordplus.             

W związku z tym  wielu nauczycieli i uczniów szkoły wyjeżdża, by realizować wspólne przedsięwzięcia. Każdego roku szkoła gości też grupy nauczycieli i studentów zainteresowanych edukacją w Islandii. 

Síðast uppfært 10. september 2020