Polska

Fjölbrautaskóli Suðurlands
International cooperation
Dyrektor:  Olga Lísa Garðardóttir
Zast?pca:  Þórarinn Ingólfsson
Kierownik etapów nauczania:  Björgvin E. Björgvinsson
Ksi?gowy: Haraldur Eiríksson 

Pedagodzy: Agnes Ósk Snorradóttir, Anna Fríða Bjarnadóttir,  Bjarney Sif Ægisdóttir
Koordynatorzy przedmiotowi: Kristín Runólfsdóttir, Sigursveinn Már Sigurðsson


alt
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands w Selfoss powstała w 1981 roku a dwa lata później powiaty Południowej Islandii włączyły się w działalność szkoły. Jest to szkoła państwowa podlegająca pod gminy. FSu należy do jednej z największych szkόł średnich w kraju poza okręgiem Reykjavíku. Szkoła służy całemu regionowi Południa obejmującemu około 19.000 mieszkańcόw. Położona jest w Selfoss, gdzie liczba mieszkańcόw sięga prawie 7 tysięcy. Od roku 1998 roku Selfoss jest częścią powiatu Árborg z około 7.000 mieszkańców. W szkole pracuje około 120 osόb, a liczba uczniόw sięga pomiędzy 900 a 1.000.
Opiekę finansową nad budynkiem szkoły sprawują po części państwo i gminy regionu, ale zarząd jest w rękach państwa podobnie jak w przypadku większości innych szkόł średnich kraju.
Zajęcia szkolne prowadzone są w trzech budynkach na terenie szkolnym. W budynku glόwnym Odda odbywają się przede wszystkim zajęcia teoretyczne, w Hammar praktyczne, a sportowe w oddanej do użytku w 2004 roku hali sportowej Ida. Tam mieści sie rόwnież siedem sal lekcyjnych.
FSu jest wielokierunkową szkołą z etapowym i fakultatywnym systemem nauczania . Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry trwające 17- 18 tygodni. Nauka w semestrze jesiennym rozpoczyna się zwykle pomiędzy 22 -24 sierpnia i trwa do końca listopada, jesienna sesja egzaminacyjna jest w grudniu, a uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły około 20 grudnia.
Semestr wiosenny rozpoczyna się w okresie 6-8 stycznia i trwa do końca kwietnia. Wiosenna sesja egzaminacyjna przypada w pierwszych tygodniach maja , a uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły około 21-24 maja.
Wszystkie przedmioty podzielone są na semestralne etapy. Zajęcia lekcyjne trwają 80 minut. Fakultet prowadzony trzy razy w tygodniu ( po 80 minut) daje możliwość zdobycia 3 punktόw na zakończenie semestru. Uczniowie muszą zdobyć określoną liczbę punktόw z poszczegόlnych przedmiotόw jak rόwnież określoną sumę punktόw, aby ukończyć wybrany kierunek.
Uczniowie mogą rozpocząć naukę w wybranym przez siebie semestrze oraz zdobyć świadectwo ukończenia szkoły po sesji jesiennej bądź wiosennej. W niektόrych jednak przypadkach konieczne jest rozpoczęcie nauki jesienią jak np. na wszystkich kierunkach zawodowych, na kierunku ogólnym i kursie przygotowawczy dla tych, którzy zdobyli za mało punktów ze szkoły podstawowej.
Uczniowie najczęściej mają od 16 do 20 lat, choć bywa, że osoby starsze uczą się też w szkole dziennej.
Hasłem przewodnim Fsu jest  Rόżnorodność- Kreatywność - Informacja. Szkoła kładzie duży nacisk na bogatą ofertę naukową i daje możliwość nauki na około 20 praktycznych i teoretycznych kierunkach. Większość uczniόw wybiera fakultety teoretyczne . Istnieje także możliwość wyboru kierunków zawodowych: stolarstwa, malarstwa, elektryki , pomocy pielęgniarskiej oraz sztuki na kierunkach artystycznych.
W szkole działają rόwnież cztery sportowe akademie: Akademia Koszykόwki, Piłki Ręcznej, Piłki Nożnej i Akademia Gimnastyki. Wyborem do akademii kierują organizacje współdziałające ze szkołą. Dodatkowo jako nowość powstał jesienią 2006 kierunek dający możliwość doskonalenia jazdy konnej i uprawiania jeździectwa, a towarzyszący tej dziedzinie kierunek nauki jeszcze jest w toku rozwoju.
Około 30 uczniόw uczy się na kierunku przystosowującym do pracy, przeznaczonym dla osόb niepełnosprawnych z trudnościami w nauce.
Każdego roku do szkoły przyjeżdżają studiować ( na zasadzie wymiany ) uczniowie z zagranicy .
Szkoła oferuje pomoc oraz zajęcia z języka islandzkiego dla uczniόw obcego pochodzenia mieszkających w Islandii czy tez Islandczykόw powracających z długiego pobytu za granicą .
Szkoła mistrzowska dla rzemieślnikόw funkcjonuje przy FSu w trybie wieczorowym.
Poza tym grupa nauczycieli szkoły prowadzi naukę w więzieniu Litla-Hraun jak rόwnież Sögni w Ölfus.
Około jedna piąta uczniόw korzysta z codziennych dojazdόw do szkoły .W styczniu 2005 został oddany do użytku nowy budynek internatu -Fosstún, ktόry zapewnia miejsce 62 osobom.
 W szkole bardzo aktywnie działa samorząd uczniowski, organizując życie szkolne i towarzyskie uczniόw.
Około 50 uczniόw śpiewa w chόrze szkolnym , ktόry może poszczycić się nagraniem płyty, podrόżami i koncertami zagranicznymi (m.in w Danii, Szwecji, Niemczech, Włoszech, na Wyspach Owczych, Szkocji) a poza tym wieloma występami w kraju.
FSu jest szkołą otwartą na nowości oraz międzynarodową wspόłpracę. Bierze aktywny udział w rόżnych rozwojowych zadaniach. Szkoła jest w czołόwce jeśli chodzi o wprowadzanie zmian  sposobόw nauczania np. powszechnego użycia laptopόw. Zdecydowana większość uczniόw posiada je  i  wykorzystuje do nauki.

FSu  aktywnie uczestniczy w rόżnorodnych i twόrczych projektach zagranicznych. W związku z tym wielu uczniόw szkoły wyjeżdżało, by realizować wspólne przedsięwzięcia. 

.