Umsjónarkerfi FSu

Umsjónarkerfi FSu

Skólabragur – námtækni – ábyrgð í námi

Frá og með haustönn 2015 hefur orðið breyting á námsskrá skólans þ.m.t. umsjónakerfinu. Allir nýnemar sem hefja nám taka þrjá áfanga í umsjón á fyrsta þrepi, Braga, er þar verið að vísa í skólabrag. Hver nýnemi lendir í hópi með öðrum nýnemum og þannig stuðlað að blöndun nemenda frá ólíkum svæðum á Suðurlandi. Upptökusvæði nemenda í FSu er víðfeðmt og nemendahópurinn fjölbreyttur.

Braga áfangar eru einingabærir og hafa það að markmiði að efla samkennd nemenda, kenna þeim á námskerfi og þjónustu skólans. Að auki er þeim kennd námstækni og góð vinnubrögð í námi ásamt því að aðstoða þau við að semja eigin námsferil. Í áföngunum er hugað að forvörnum og jákvæðum lífsstíl. Hverjum árgangi er skipt niður á Braga kennara sem fylgir hópnum eftir í 3 annir. Braga kennarar eru einnig umsjónarkennarar. Áfangalýsingar vegna Braga áfanga má skoða hér http://fsu.is//static/files/pdf/ka/H15/BRAG1SA01.pdf

Hverjum Braga hópi er úthlutað mentor, sem er eldri nemandi úr FSu. Hlutverk hans er að skipuleggja viðburði eins og nýnemaferð og lokahátíð, ýta undir hópefli og samkennd í hópnum, styðja nýnema og vera þeim góð fyrirmynd. Mentor fylgir nýnemahópnum sínum eftir í fyrsta Braga áfanganum en í seinni tveimur áfögnunum er ekki mentor.

Nýnemahóparnir geta unnið sér inn stig á önninni með þátttöku í ýmsum viðburðum á vegum skólans. Þeir geta unnið sér inn stig með því að taka þátt í edrúpotti á skólaböllum, mæta vel á fyrirlestra og ýmsa aðra viðburði NFSu. Til mikils er að vinna, en sá Braga hópur sem vinnur stigakeppnina í lok haustannar fær aðgangskort á alla viðburði nemendafélagsins í eitt ár.

Umsjón eldri nemenda, þ.e. nemenda 18-20 ára er með þeim hætti að nemendur fá úthlutað tilsjónarkennara sem aðstoðar þá við val. Tilsjónarkennarar hitta nemendur eingöngu í kringum val, en nemendur hafa aðgang að tilsjónarkennara vikulega í viðtalstímum.

Nemendur sem eru á lokaönn við skólann eru í umsjón hjá skólameistara og aðstoðarskólameistara.

Nemendur eldri en 20 ára geta gert samning um ástundun, verkefnaskil og mætingu í tíma við faggreinakennara sína.

Faggreinakennarar fylgjast með mætingum nemenda sinna.

Nemendur hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöfum. Frekari upplýsingar um þjónustu þeirra er að finna á http://fsu.is/index.php/namsogstarfsradgjof