Skólanámskrá

alt
Almennur hluti
Markmið
Stefnur og áætlanir
Námskröfur og reglur
Kjörorð og sýn FSu
Áherslur í stjórnunarháttum
Sjálfsmatskerfi skólans
Brautaframboð
Námsbrautir

 
Áfangalýsingar
Áfangalýsingar

 

 

Sýn skólans
Fjölbrautaskóli Suðurlands leggur áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf.
Hlutverk skólans er
að búa nemendur undir frekara nám
að bjóða upp á fjölbreytt starfsnám í góðum tengslum við atvinnulífið
að búa nemendur undir daglegt líf í lýðræðisþjóðfélagi

 
Skólanámskrá   

1. Sýn, stefna, áætlanir og markmið
a. Stefna skólans og framtíðarsýn
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid

b. Sérstaða skólans eða sérstakar áherslur í starfi
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid/serstada-skola-eda-serstakar-aherslur

c. Lýsing á kerfisbundnu innra mati
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid/lysing-a-kerfisbundnu-innra-mati

d. Forvarna- og heilsustefna
https://www.fsu.is/is/thjonusta/skolinn-i-okkar-hondum/felagslif-og-forvarnir

e. Áætlun gegn einelti
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid/aaetlun-gegn-einelti

f. Umhverfisstefna
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid/umhverfisstefna

f. Jafnréttisáætlun
https://www.fsu.is/is/um-skolann/stefnur/jafnrettisaaetlun

g. Móttökuáætlun
https://www.fsu.is/static/files/pdf/mottokuaaetlunnybua-isl.pdf

h. Rýmingaráætlun
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/syn-stefna-aaetlanir-og-markmid/rymingaraaetlun

i. Áfallaáætlun og viðbrögð við vá
https://www.fsu.is/is/um-skolann/verklagsreglur/vidbrogd-vid-afollum

 

2. Umgjörð og skipulag
a. Umgjörð skólastarfs og skipulag kennslunnar
https://www.fsu.is/is/um-skolann/skolanamsskra/umgjord-og-skipulag

b. Innritun nemenda
https://www.fsu.is/is/namid/gagnlegar-upplysingar/saekja-um-skolavist

c. Skólareglur [og viðurlög við brotum á þeim
https://www.fsu.is/is/namid/namskrofur-og-reglur/skolareglur

d. Skólasóknareglur
https://www.fsu.is/is/namid/namskrofur-og-reglur/skolasoknarreglur

e. Námsmat 
https://www.fsu.is/is/namid/namskrofur-og-reglur/namsmat

f. Námsframvinda?

g. Siðareglur (inn á við og út á við)
https://www.fsu.is/is/namid/namskrofur-og-reglur/medferd-mala-og-sidareglur
https://www.fsu.is/is/um-skolann/starfsfolk/handbok-kennara

h. Samstarf heimila og skóla
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/foreldrarad

i. Samstarf skóla við aðra skóla (hérlendis og erlendis)
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/erlend-samskipti
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/innlend-samskipti

j. Samstarf við nærumhverfið
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/innlend-samskipti

h.Samstarf við vinnumarkað
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/innlend-samskipti


3. Þjónusta
a. Aðbúnaður og aðstaða
i. Lesrými
https://www.fsu.is/is/thjonusta/bokasafn/adstada
ii.Tölvuaðgengi
https://www.fsu.is/is/thjonusta/bokasafn/adstada

b. Þjónusta
i. Skrifstofa
https://www.fsu.is/is/thjonusta/skrifstofa
ii. Námsráðgjöf
https://www.fsu.is/is/thjonusta/radgjof/nams-og-starfsradgjof
iii. Bókasafn
https://www.fsu.is/is/thjonusta/bokasafn/adstada
iv. Hjúkrunarfræðingur
https://www.fsu.is/is/thjonusta/radgjof/hjukrunarfraedingur
v. Bóksala?
vi. Mötuneyti 
https://www.fsu.is/is/thjonusta/motuneyti-nemenda
vii. Skólaakstur
https://www.fsu.is/is/thjonusta/onnur-thjonusta/skolaakstur
viii. Forvarnafulltrúi
https://www.fsu.is/is/thjonusta/radgjof/forvarnir
ix. Tölvuþjónusta
https://www.fsu.is/is/thjonusta/tolvuthjonusta


4. Skólabragur og félagsstarf
a. Áherslur skólans og leiðir sem stuðla að góðum skólabrag
https://www.fsu.is/is/thjonusta/skolinn-i-okkar-hondum

b. Upplýsingar um félagsstarf nemenda á vegum skólans
https://www.fsu.is/is/um-skolann/nefndir-og-rad/nemendarad


5. Námsframboð
a. Námsbrautalýsingar
https://www.fsu.is/is/namid/nam-i-fsu/namsbrautir-ny-namskra

b. Áfangalýsingar 
https://www.fsu.is/is/namid/nam-i-fsu/afangalysingar


6. Árleg starfsáætlun
a. Skóladagatal 
https://www.fsu.is/static/files/pdf/dagatal/skoladagatal-2021-2022.pdf

b. Starfsfólk
https://www.fsu.is/is/um-skolann/starfsfolk/starfsfolk-fsu

c. Skólaráð
https://www.fsu.is/is/um-skolann/nefndir-og-rad/skolarad

d. Skólanefnd
https://www.fsu.is/is/um-skolann/nefndir-og-rad/skolanefnd

e. Foreldraráð
https://www.fsu.is/is/um-skolann/samstarf/foreldrarad

f. Nemendaráð
https://www.fsu.is/is/um-skolann/nefndir-og-rad/nemendarad

Síðast uppfært 31. ágúst 2021