Vefstefna FSu

Vefstefna Fjölbrautaskóla Suðurlands

Almennt

Fjölbrautaskóli Suðurlands heldur úti vefnum fsu.is 

Að auki heldur FSu úti Facebook síðunni facebook.com/fjolbrautaskolisudurlands og Youtube síðunni: youtube.com/user/FjolbrautSudurlands

FSu rekur einnig innri Moodle námsvef á vefþjónum skólans.

Markmið

Markmið FSu er að vefsvæði skólans veiti aðgengilegar upplýsingar um námsleiðir sem í boði eru hverju sinni, upplýsingar um innra og ytra starf FSu og þá þjónustu sem er í boði.  Skólinn leitast við að veita notendavæna og vandaða upplýsingagjöf til notenda vefjanna, gagnvirka þjónustu á samfélagsmiðlum FSu og faglega, örugga og áreiðanlega þjónustu við nemendur á námsvefjum skólans. 

Ritstjórnarstefna

Vefir FSu skulu veita upplýsingar og þjónustu sem gagnast tilvonandi og  núverandi nemendum, starfsfólki, fjölmiðlum, samstarfsaðilum, hagsmunaaðilum og almenningi.  Vefsvæðin skulu einnig veita upplýsingar um viðburði innan skólans og daglegar fréttir af áhugaverðum atburðum í skólastarfinu eins og við verður komið.

Leiðarljós

Áreiðanleiki: Vönduð og fagleg efnistök tryggi að notandinn geti treyst því að allar upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Efnið skal yfirfarið eins oft og þörf er á.

Einfaldleiki: Hafa þarf í huga notendur vefsins og miða upplýsingagjöf og framsetningu efnis við það.

Skilvirkni: Notandinn finni hratt það sem hann leitar að og rafræn þjónusta á vefnum gangi greiðlega fyrir sig.

Aðgengi

Viðmót og leiðakerfi skal vera aðgengilegt og augljóst og vísa notandanum auðveldlega og hratt áfram. Vefurinn skal vera aðgengilegur í öllum helstu tækjum, snjallsímum og spjaldtölvum og fylgja tækniþróun á hverjum tíma eins og við verður komið.

Samfélagsmiðlar

Samfélagsmiðlar, s.s. Facebook, o.fl., gegna mikilvægu hlutverki í rafrænni þjónustu sem hefur öðlast viðurkenningu sem árangursrík aðferð til að auka upplýsingaflæði og stuðla að samræðu við notendur. Þar eru samskipti óformlegri en í öðrum miðlum, en ávallt skal gæta að málfari og kurteisi og fagmennska höfð í heiðri.

Ábyrgð

Vefstefnan gerir ráð fyrir vefstjóra, sem er jafnframt tæknilegur ritstjóri aðalvefs FSu.
Sviðstjórar, áfangastjóri og skólameistari hafa eftirlit með innihaldi vefsins og tryggja að mikilvægar upplýsingar til notenda vefjanna séu réttar.

Fréttaritstjóri sér um að skrifa fréttir á forsíðu vefsins, svo og á Facebook-síðu skólans. 

Framtíðarþróun

Stefnt er að því að vefur FSu fari eftir aðgengisstöðlum fyrir sjónskerta.

Samþykkt

Vefstefnan er samþykkt af Áttunefnd og UT nefnd  FSu í september 2017 og birt á vef skólans. 

Vefstefna skal endurskoðast reglulega og ekki sjaldnar en á þriggja ára festi.

 

Síðast uppfært 20. september 2017