Endurmenntun græna geirans - Garðyrkjuskólinn

Námskeið vor 2024

Áhættumat trjáa - Garðyrkjuskólinn FSu Reykjum 7. mars

Með hlýnandi veðri og hækkandi trjágróðri í þéttbýli er orðið mikilvægt að geta lagt mat á ástand trjáa og möguleg hættumerki.

Námskeiðið hefst á bóklegri yfirferð þar sem farið verður ítarlega yfir helstu kvilla í trjám, varnarviðbrögð þeirra og heilbrigði. Einnig verður fjallað um hvernig meta má mögulega hættu sem stafar af trjám með það fyrir augum að koma í veg fyrir skaða á fólki og/eða eignum. Varnarviðbrögð trjáa verða skoðuð og hvernig þau bregðast við áreiti, skaða og klippingum.

Seinni hluti námskeiðsins er verklegur þar sem tré verða skoðuð með tilliti til áhættumats. Nemendur læra að nota mismunandi matsaðferðir, muninn á ýtarlegu áhættumati og sjónrænu mati á ástandi trjáa auk þess að skipuleggja inngrip í takt við niðurstöður matsins.

Þetta dagsnámskeið hentar öllum þeim sem vinna við trjáklippingar, ráðgjöf, framkvæmdir í og við græn svæði og önnur störf tengd umhirðu trjágróðurs. Námskeiðið fer fram á ensku, túlkað eftir þörfum.

Kennsla: Aaron Shearer, sérfræðingur hjá Land og skógur (MArborA MSc)

Tími: Fim. 7. mars, kl. 9:00-15:00 hjá Garðyrkjuskólanum á Reykjum, Ölfusi

Verð: 35.000 kr. (kaffi, hádegismatur og námsefni innifalið í verði)

Skráning: gardyrkjuskolinn@fsu.is

Í pottinn búið - námskeið um pottaplöntur, ræktun, umhirðu og umhverfiskröfur - Garðyrkjuskólinn FSu 16. mars

Fjallað verður um algengar tegundir pottaplantna, fjölgun þeirra og umhirðu (vökvun, áburðargjöf, jarðveg), staðsetningu þeirra innanhúss og hvaða áhrif þær hafa á umhverfi okkar. Námskeiðið er öllum opið og hentar öllum sem vilja auka þekkingu sína á pottaplöntum.

Hluti að námskeiðinu er verklegur en þátttakendur læra að taka afleggjara af plöntum, skipta pottaplöntum og umpottun.

Þátttakendur munu fara með hluta af plöntunum heim eftir námskeiðið.

Kennsla: Frændsystkinin Hafsteinn Hafliðason, sérfræðingur og Guðríður Helgadóttir, garðyrkjufræðingur hjá Garðyrkjuskólanum FSu.

Tími: Lau. 16. mars kl. 10:00-15:00 hjá Garðyrkjuskólanum FSu á Reykjum í Ölfusi

Verð: 32.000 kr. (námsgögn, hádegismatur og efni innifalið)

Skráning: gardyrkjuskolinn@fsu.is

Skráningarfrestur til 6. mars

Trjá- og runnaklippingar - Garðyrkjuskólinn FSu Reykjum 16. mars

Haldið í samstarfi við IÐNA fræðslusetur

Námskeiðið er fyrir allt áhugafólk um garðyrkju sem vill kynna sér hvernig standa skuli að klippingu trjáa og runna. 

Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt. Nemendur kynnast helstu vélum og verkfærum sem notuð eru til trjá- og runnaklippinga. Fjallað verður um trjáklippingar og hvernig meta skal ástand trjágróðurs. Einnig verður fjallað um almennar runnaklippingar og limgerðisklippingar. Verklegar æfingar í trjáklippingum.

Nemendur taki með sér þau verkfæri sem þeir eiga og vinnufatnað í samræmi við veður í verklega tímanum.

Kennsla: Ágústa Erlingsdóttir, skrúðgarðyrkjumeistari, brautarstjóri Skrúðgarðyrkjubrautar hjá Garðyrkjuskólanum FSu

Tími: Lau. 16. mars, kl. 9:00-14:30 hjá Garðyrkjuskólanum FSu, Reykjum Ölfusi

Verð: 33.000 kr. (námsgögn og hádegisverður innifalin í verði)

Skráning: gardyrkjuskolinn@fsu.is

Skráningarfrestur til 7. mars

Matjurtaræktun í óupphituðum gróðurhúsum - Garðyrkjuskólinn FSu Reykjum 16. mars og 13. apríl

Námskeiðið er ætlað öllum sem hafa áhuga á ræktun í köldum/óupphituðum gróðurhúsum, hvort sem menn eiga slík húsakynni eða hafa uppi áform um að eignast þau.

Helstu atriði sem farið verður yfir á námskeiðinu:

 • Ýmsar gróðurhúsagerðir
 • Staðsetning húsanna út frá birtu, skjóli, aðgangi að vatni og rafmagni
 • Helstu nýtingarmöguleikar kaldra (óupphitaðra) gróðurhúsa
 • Mismunandi frágangur gólfs
 • Jarðvegur, jarðvinnsla og áburðargjöf
 • Sáning og uppeldi
 • Tegundir sem henta til ræktunar, aðferðir við ræktun ólíkra tegunda
 • Meindýr, sjúkdómar og varnir
 • Þrif og sótthreinsun húsa og áhalda
 • Hvernig dreifa má uppskerunni á lengra tímabil og nýta húsin sem best
 • Notkunarmöguleikar húsanna yfir veturinn, vetrarfrágangur

Verkleg æfing í sáningu, dreifsetningu og pottun. Nemendur fá plöntur í potti með sér heim.

Kennari: Ingólfur Guðnason, garðyrkjufræðingur og brautarstjóri Garðyrkjuframleiðslu hjá Garðyrkjuskólanum FSu

Tími: Tvö námskeið eru í boði:

I Lau.16. mars, kl. 9:00-15:00

II Lau.13. apríl, kl. 9:00-15:00

Námskeiðin verða haldin í Garðyrkjuskólanum að Reykjum í Ölfusi

Verð: 32.500

(kaffi, hádegismatur og pottur með plöntu innifalið í verði)

Skráning: gardyrkjuskolinn@fsu.is

Skráningar til 7. mars 

Trjáfellingar og grisjun með keðjusög - Vaglir í Fnjóskadal 18. - 20. apríl

Námskeiðið er öllum opið. Það hentar bæði byrjendum og þeim sem hafa notað keðjusagir en vilja bæta fellingartækni sína eða öðlast meiri þekkingu á meðferð og umhirðu saga. Hámarksfjöldi þátttakenda er 10.

Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt. Fyrsti dagur er bóklegur þar sem meðal annars er farið yfir fellingartækni, öryggisatriði við fellingu trjáa og líkamsbeitingu. Farið verður yfir leyfi og öryggissjónarmið varðandi fellingu trjáa í þéttbýli. Einnig verður fjallað um val á trjám til fellinga og komið inn á grisjun skóglenda, trjáþyrpinga og garða. Á öðrum degi fá nemendur að kynnast innviðum keðjusagarinnar með því að taka þær í sundur. Farið verður yfir það hvernig framkvæma eigi einfalda bilanaleit í söginni, ásamt hefðbundnu viðhaldi, þrif sagar og brýningu keðju. Loks verður einn og hálfur verklegur dagur í trjáfellingum og grisjun í skógi, þar sem lögð verður áhersla á rétta fellingartækni og uppröðun viðarins.

Þeir nemendur sem eiga keðjusög, keðjusagarbuxur, keðjusagarstígvél eða hjálm taki það með á námskeiðið. Aðrir geta fengið búnað lánaðan á námskeiðinu.

Kennari: Björgvin Örn Eggertsson skógfræðingur hjá Garðyrkjuskólanum - FSu (Fjölbrautaskóla Suðurlands).

Tími: Fim. 18. apr. kl. 9:00-17:30, fös. 19. apr. kl. 9:00-17:30 og lau. 20. apr. kl. 9:00-16:00 (3x) hjá Land og skógur Vöglum í Fnjóskadal (28 kennslustundir). Námskeiðið er á framhaldsskólastigi og má meta til 1 einingar af námi í garðyrkjufræðum.

Verð: 79.000 kr. (kennsla og gögn innifalin í verði).

Skráning: Í netfangið gardyrkjuskolinn@fsu.is

Skráningarfrestur er til 10. apríl.

Grænni skógar II - Garðyrkjuskólinn á Reykjum  hefst vorönn 2024

Grænni skógar II er yfirskrift á námskeiðaröð í skógrækt og er framhald af námskeiðaröðinni Grænni skógar I. Þeir sem hyggja á nám þurfa því að hafa lokið Grænni skógum I.

Miðað er við að námskeiðaröðin taki alls fjórar annir og að þátttakendur ljúki alls 11 námskeiðum á þeim tíma eða að jafnaði 3 námskeiðum á önn.

Fyrsta námskeiðið verður haldið í Garðyrkjuskólanum á Reykjum dagana 9. og 10. febrúar.

Flest námskeiðin eru kennd á föstudegi kl. 16-19 og næsta laugardag kl. 9-16. Tvö námskeiðanna er tvöföld að lengd. Námskeiðin eru byggð upp sem blanda af fyrirlestrum, verklegum æfingum og vettvangsferðum. 

Námskeiðaraðir Grænni skóga hafa verið í gangi frá árinu 2001, fyrst undir stjórn Garðyrkjuskóla ríkisins, síðar hjá LbhÍ og nú Garðyrkjuskóla FSu á Reykjum.

Námskeiðin eru haldin í samstarfi við Bændasamtök Íslands, Land og skóg og Félög skógarbænda um land allt.

Skráning: gardyrkjuskolinn@fsu.is, skráningarfrestur er til 9. febrúar 2024

Verð: Hver önn kostar 94.800 og greiða þarf staðfestingargjald kr. 20.000 við skráningu ( leggja inn á reikn. 0189-266575, kt. 491181-0289 og senda staðfestingu á gardyrkjuskolinn@fsu.is)

Nánari upplýsingar veitir Björgvin Örn Eggertsson, verkefnisstjóri Grænni skóga hjá Garðyrkjuskólanum-FSu, í síma 616 0828 eða í tölvupósti boe@fsu.is

Síðast uppfært 06. febrúar 2024