Kjörorð og sýn

Kjörorð og sýn FSu
 skyid

Sýn skólans
Fjölbrautaskóli Suðurlands leggur áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf.

Hlutverk skólans er
- að búa nemendur undir frekara nám
- að bjóða upp á fjölbreytt starfsnám í góðum tengslum við atvinnulífið
- að búa nemendur undir daglegt líf í lýðræðisþjóðfélagi

Vefur Fjölbrautaskóla Suðurlands er skólanámskrá hans.

 


 

Síðast uppfært 05. febrúar 2019