Hestaliðabraut

Hestaliðabraut er bókleg og verkleg 124 - 134 eininga námsbraut með námslok á 2. hæfniþrepi.  Námið veitir góða undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum ásamt verklegri þjálfun og bóknámi í greinum tengdum hestamennsku og reiðmennsku. Námið er góður undirbúningur fyrir þátttöku í atvinnulífinu í sérhæfðum störfum innan hestamennsku.

Meðalnámstími er 4 annir en að loknu tveggja ára námi í hestamennsku geta nemendur bætt við sig þriðja árinu og lokið því samhliða stúdentsprófi.

Skilyrði  fyrir inntöku á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskólaprófi. Nemandinn þarf einnig að vera í viðunandi líkamlegu formi og geta stigið á og af baki.

Röðun í byrjunaráfanga í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.

Kjarni 
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
félagsfræði FÉLA1SA05*      5
íslenska           ÍSLE2OS05    5
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03    6
skólabragur BRAG1SA01      1
  BRAG1SB01      1
umhverfisfræði UMHV1SU05*      5
  15 8   23
   
Sérgreinar í hestamennsku  
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
hestamennska HEST1GR05 HEST2GÞ05    
  HEST1GF05 HEST2KF04   19
reiðmennska REIM1GR05 REIM2GÞ05    
  REIM1GF05 REIM2KF05   20
fóðrun og heilsa FÓHE1GR03 FÓHE2HU03    
    FÓHE2FU05   11
undirbúningur fyrir starfsnám   VINU2FH02 VINU3SH02  4
starfsnám   VINH2FH10 VINH3SH10  20
íþróttafræði   ÍÞRF2ÞJ05    5
leiðbeinandi í hestamennsku   LEIH2HE04    4
skyndihjálp   SKYN2HJ01    1
  23  49  12 84
 
Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05.  Hæfnieinkunn B og hærra 5 ein: STÆR2AR
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
stærðfræði STÆR1AJ05 STÆR2RU05    
    STÆR2AR05    
   5 5    5-10
Nemendur velja 5 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
stærðfræði   STÆR2AF05    
    STÆR2VF05    
    STÆR2HV05    
    STÆR2TL05    
    STÆR2ÞT05    
    5    5
 
** Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05.   Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
enska   ENSK2HB05    
    ENSK2HC05    
    ENSK2OL05    
    5-10   5-10
 
Nemendur velja 2 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH02    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02    
    ÍÞRÓ2ÞR02    
    2   2
  SAMTALS  124-134

 

 

*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.

Starfsnám: Til að útskrifast af hestaliðabraut þurfa allir nemendur að taka starfsnám á viðurkenndum verknámsstað. Nemendur taka 2 starfsnámslotur og fara þær fram að sumri að loknum undirbúningsáfanga. Sú fyrri að lokinni annarri önn og sú seinni að lokinni fjórðu önn.

Bæði í fyrra og seinna starfsnáminu fer fram kynning og verkleg þjálfun á ýmsum störfum í hestamennsku. Meginviðfangsefni er að nemandinn fái að aðstoða við og framkvæma helstu verk sem unnin eru varðandi hrossahald starfsnámsstaðarins og auki þar með þekkingu sína, verkfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Einnig fá nemendur innsýn í stjórn og rekstur tamningastöðvar/hrossabús/hestatengdar ferðaþjónustu svo og þjálfun í mannlegum samskiptum. Í seinna starfsnáminu er gerð krafa um að nemendur fái að aðstoða fagaðila við markvissa þjálfun hrossa.

 
Röðun séráfanga brautar eftir önnum:
 
Grein 1. önn 2. önn 3.önn 4. önn
hestamennska HEST1GR05 HEST1GF05 HEST2GÞ05 HEST2KF04
reiðmennska REIM1GR05 REIM1GF05 REIM2GÞ05 REIM2KF05
fóðrun og heilsa   FÓHE1GR03 FÓHE2HU03  
leiðbeinandi í hestamennsku        LEIH2HE04
undirbúningur fyrir starfsnám VINU2FH02   VINU3SH02  
starfsnám   VINH2FH10   VINH3SH10
íþróttafræði ÍÞRF2ÞJ05      
skyndihjálp       SKYN1HJ01
 

 

Sjá nánari upplýsingar á facebook síðu brautarinnar:  facebook.com/hestabraut.fsu

Síðast uppfært 23. mars 2023