Lokavaldagur fyrir vorönn 2021

Umsjónar- og bragakennarar verða til aðstoðar á milli klukkan 10:25 og 12:20 og um að gera að hafa samband við þá ef spurningar vakna.

 Öll gögn sem varða valið má finna á heimasíðu skólans undir Námið - Nám í FSu. Þar eru m.a.:

 

 Val í Innu/leiðbeiningar

https://www.fsu.is/static/files/pdf/afangastjori/H18/ad-skra-val-i-nyju-innu.pdf

 Áfangar í boði á vorönn 2021

https://www.fsu.is/static/files/pdf/afangastjori/V21/afangar-i-bodi-v21.pdf

 Leiðbeiningar vegna vals í kjarnagreinum

https://www.fsu.is/static/files/pdf/afangastjori/V21/0-leidbeiningar-vid-val-dans_ensk_isle_staer-fyrir-v21.pdf

 Áætlun um áfangaframboð

https://www.fsu.is/static/files/pdf/afangastjori/V21/aaetlun-um-afangaframbod.pdf

 

Á heimasíðu skólans er hnappurinn Áfangamessa en þar er gott kynningarefni.

https://fjolbrautsudurlands-my.sharepoint.com/personal/2412792009_fsu_is/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={f81bdfcc-2ff1-43b0-9990-10afd5daeeed}&action=view&wd=target%28Lei%C3%B0beiningar%20vegna%20vals.one%7C1e96f3c0-3be1-4eac-9664-60fd91273aa9%2FLei%C3%B0beiningar%20vegna%20vals%7Ce9509cbe-1961-4c00-9798-21051e0b0be1%2F%29

  

Mikilvægt er að þið vistið valið ykkar áður en þið staðfestið svo það í lokin. Óstaðfestu vali verður eytt úr Innu.

 Þeir nemendur sem ekki ætla að vera í skólanum á næstu önn þurfa að láta umsjónarkennara sína vita af því.

 

Útskriftarefni

Þeim sem hyggjast útskrifast næsta vor er bent á að skrá sig í útskriftarhópinn með því að velja áfangann ÚTSK1ÚT00. Útskriftarefnum sem eiga í vanda með valið er bent á að senda tölvupóst á áfangastjóra. Þið eruð beðin um að sýna þolinmæði ef mikið berst af pósti.

 

 Mikilvægt er að hafa eftirfarandi í huga við val.

-Fullt nám er ca. 30-34 einingar.  Nemendur í fullu námi ættu að velja 6-7 áfanga í aðalval.

-Nemendur þurfa að velja 3-5 áfanga í varaval. Of lítið varaval getur orðið til þess að nemandi fær of fáa áfanga í töflu.

-Val nemenda verður að vera staðfest.Staðfest val er auðkennt með “V” í miðstafnum (SAGA2YA05 SV1) aftan við áfangaheitið, en óstaðfest val með “Á”.

Nemendur sem þurfa aðstoð við val skulu leita til umsjónarkennara/bragakennara.

Einnig geta nemendur fengið aðstoð með því að senda póst á náms- og starfsráðgjafa.

 

Áfangastjóri