Rafvirkjabraut

Rafvirkjabraut  - rafvirki - hæfniþrep 3
Nám á rafvirkjabraut er 267 - 277 eininga löggilt iðnnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf rafvirkja sem er lögverndað starfsheiti. Í starfi þeirra felst meðal annars að leggja rafmagn, setja upp rafmangstöflur, dósir, tengla, lýsingu og netkerfi, velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.  Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.

Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum og dönsku tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.

Meðalnámstími 6 annir í skóla og 48 vikur í starfsþjálfun, þ.e. 80 einingar.

Faggreinar rafvirkjabrautar
Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 einingar
rafeindatækni og mælingar   RATM2GA05    
    RATM2GB05   10
raflagnir og efnisfræði RAFL1GA03 RAFL2GC03 RAFL3GD05  
  RAFL1GB03   RAFL3RE04 16
rafmagnsfræði og mælingar RAFM1GA05 RAFM2GB05 RAFM3GD05  
    RAFM2GC05 RAFM3RE05  
      RAFM3RF05 30
 stýritækni STÝR1GA05 STÝR2GB05 STÝR3GC05  
      STÝR3RD05 18 
 tölvu- og nettækni TNTÆ1GA03 TNTÆ2GB05 TNTÆ3GC05 13
 verktækni VGRV1ML05 VGRV2PR03  VGRV3TP03 14
  VGRV1RS03      
forritanleg raflagnakerfi     FRLA3RA05  
      FRLA3RB05 10
lýsingatækni     LYST3RB05 5
raflagnateikning   RLTK2RB05 RLTK3RB05 10 
raflagnastaðall   RAST2RB05    5
rafvélar   RRVV2RS05   5
smáspennuvirki   VSME2GR05   5
starfsþjálfun STAÞ1GA20 STAÞ2GA20 STAÞ3RC20  
    STAÞ2GB20   80
skyndihjálp   SKYN2HJ01*  
  40 102 77 142 + 80 eininga starfsþjálfun
Almennar greinar
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
íslenska   ÍSLE2OS05   5
danska   DANS2FJ05   5
félagsfræði FÉLA1SA05
 
  5
umhverfisfræði UMHV1SU05     5
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03   6
skólabragur BRAG1SA01      
  BRAG1SB01      
   15 13   28
*Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05.  Hæfnieinkunn B og B+ 5 ein: STÆR2AR
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
stærðfræði  STÆR1AJ05 STÆR2RU05    
    STÆR2AR05    
  5 5   5-10
* Hæfnieinkunn B, 5 ein: ENSK2HB05 eða   Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
enska   ENSK2HB05    
    ENSK2OL05    
    5   5
 Nem. velja 5 ein.    
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3  einingar
stærðfræði   STÆR2AF05    
    STÆR2HV05  
    STÆR2TL05    
    STÆR2VF05    
    STÆR2ÞT05    
     5    5
Nem. velja 2 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH02    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02    
    ÍÞRÓ2ÞR02    
    2   2
     Samtals einingar    267-272
 Faggreinar brautar eru í samræmi við staðfesta námsbrautalýsingu 
Röðun séráfanga brautar eftir önnum:
Grein 1. önn 2. önn 3.önn 4. önn 5. önn 6. önn
 raflagnir og efnisfræði  RAFL1GA03  RAFL1GB03  RAFL2GC03  RAFL3GD05    RAFL3RE04
 rafmagnsfræði og mælingar  RAFM1GA05  RAFM2GB05  RAFM2GC05
 RAFM3GD05  RAFM3RE05  RAFM3RF05
 rafeindatækni og mælingar      RATM2GA05  RATM2GB05    
 stýritækni    STÝR1GA05  STÝR2GB05  STÝR3GC05
 STÝR3RD05  
 tölvu- og nettækni  TNTÆ1GA03  TNTÆ2GB05  TNTÆ3GC05      
 verktækni rafiðna  VGRV1ML05  VGRV1RS03  VGRV2PR03  VGRV3TP03    
 smáspennuvirki        VSME2GR05    
 skyndihjálp    SKYN2HJ01*        
 forritanleg raflagnakerfi          FRLA3RA05  FRLA3RB05
 lýsingatækni          LYST3RB05  
 raflagnastaðall            RAST2RB05 
 raflagnateikning          RLTK2RB05  RLTK3RB05
 rafvélar            RRVV2RS05
 

 *Námskeið

 

 

Eldri braut

Grunnnám rafiðna (GR)

Meginmarkmið grunnnáms rafiðna er að veita almenna og faglega undirstöðumenntun undir sérnám í rafiðngreinum, þ.e. rafeindavirkjun, rafvirkjun og rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og kvikmyndasýningarstjórn og er jafnframt skilyrði til innritunar í sérnám þessara greina.

 Inntökuskilyrði: Að hafa lokið grunnskóla með lágmarkseinkunn C í íslensku og stærðfræði. Að öðrum kosti þurfa nemendur að ljúka undirbúningsáfanga í íslensku og stærðfræði áður en þeir hefja nám á brautinni.  Athugið að C er lágmarkseinkunn, bent er á að æskilegt er að nemendur hafi góðan undirbúning í stærðfræði áður en þeir hefja nám á brautinni.

 

Almennar greinar

 

Áfangar

Einingar

 Danska

 DAN1DL05 eða DANS2FJ05 

 5 

 Enska 

 ENSK1HA05-ENSK2HB05 eða

 ENSK2HB05 eða ENSK2OL05

 5-10

 Íslenska 

 ÍSLE1LR05-ÍSLE1MR05/DE05 eða

 ÍSLE1MR05/DE05-ÍSLE2XX05 eða

 ÍSLE2XX05

 5-10

 Ergo

 ERGO1AA05 og ERGO1BB05 

 10

 Stærðfræði 

 STÆR1AJ05-STÆR2RU05 eða

 STÆR2AR05

 5-10

 Bragi

 BRAG1SA01, BRAG1SB01 og BRAG1SC01

 3

 Íþróttir

 ÍÞRÓ1ÞH03 OG íÞRÓ2ÞL03

 6

 

 Röðun séráfanga eftir önnum:

 

1. önn

 2. önn

 3. önn

 4. önn

 Raflagnir

RAFL1RA03

 RAFL1RB03

 RAFL2RB05

 RAFL3RA05

 Rafmagnsfræði

RAFM1RA05

 RAFM2RA05

 RAFM2RB05

 RAFM3RA05

 Rafeindatækni

 

 

 RATM2RA05

 RATM2RB05

 Stýringar og rökrásir

STYR1RA05

 STYR2RA05

STYR3RA05

 

 Tölvur og netkerfi

TNET1GR03

 TNET2RA03

  TNET2RB05

 

 Verktækni grunnnáms

VETG1GR05

 VETG2RA03

 VETG2RB04

 VETG3RA03 

 Smáspennuvirki

 

 

 

VSME2RA05

 Skyndihjálp (námskeið)

 

SKYN1HJ01

 

 


Rafvirkjun
Nemendur sem hyggja á nám í rafvirkjun fara fyrst í Grunnnám rafiðna.  Að því námi loknu geta nemendur bætt við tveimur önnum í Rafvirkjun. Meðalnámstími í rafvirkjun er því sex annir en að þeim loknum fara nemendur í starfsþjálfun á vinnumarkaði. Rafvirkjun er löggilt iðngrein og lýkur með sveinsprófi.

 Áfangar Rafvirkjunar að loknu grunnnámi rafiðna:

 Námsgrein 5. önn 6. önn
 Forritanleg rafkerfi FRLA3RA05  FRLA3RB05
 Lýsingatækni  LYST3RB05
 Raflagna staðall RAST2RB05
 Raflagna teikning RLTK2RB05  RLTK3RB05
 Raflagnir  RAFL3RE04
 Rafmagnsfræði  RAFM3RB05  RAFM3RC05
 Rafvélar RRVE3RA03 RRVE3RB03
 Stýringar og rökrásir STYR3RB05  

 

Auk ofangreindra faggreina þarf nemandi í rafvirkjun að hafa lokið 10 einingum í íslensku, ensku og stærðfræði á 2. þrepi.

Síðast uppfært 12. júní 2024