Valið og lokavaldagur fyrir vorönn 2022

Neðangreint á ekki við um nemendur á sérnámsbraut (SB). Þeir skrá val sitt á valblöð hjá umsjónarkennara sínum sem sér svo um að skrá það í Innu.

Búið er að opna á val í Innu fyrir vorönn 2022. Miðvikudagurinn 27. okktóber er lokavaldagur. Þann dag verða umsjónar- og bragakennarar til aðstoðar á milli klukkan 14:05 og 15:00. Um að gera að hafa samband við þá ef spurningar vakna. Náms- og starfsráðgjafar verða einnig til viðtals.

Öll gögn sem varða valið má finna á heimasíðu skólans undir Námið - Nám í FSu. Þar eru m.a.:

Val í Innu/leiðbeiningar

Áfangar í boði á vorönn 2022

Leiðbeiningar vegna vals í kjarnagreinum

Áætlun um áfangaframboð

Mikilvægt er að þið vistið valið ykkar áður en þið staðfestið það í lokin. Óstaðfestu vali verður eytt úr Innu.

Þeir nemendur sem ekki ætla að vera í skólanum á næstu önn þurfa að láta umsjónarkennara sína vita af því.

Útskriftarefni

Þeim sem hyggjast útskrifast næsta vor er bent á að skrá sig í útskriftarhópinn með því að velja áfangann ÚTSK1ÚT00. Útskriftarefnum sem eiga í vanda með valið er bent á að tala við áfangastjóra eða senda tölvupóst á hann. Þið eruð beðin um að sýna þolinmæði ef mikið berst af pósti.

Mikilvægt er að hafa eftirfarandi í huga við val.

- Fullt nám er ca. 30-34 einingar.  Nemendur í fullu námi ættu að velja 6-7 áfanga í aðalval.

- Nemendur þurfa að velja 3-5 áfanga í varaval. Of lítið varaval getur orðið til þess að nemandi fær of fáa áfanga í töflu.

- Val nemenda verður að vera staðfest. Staðfest val er auðkennt með “V” í miðstafnum (SAGA2YA05 SV1) aftan við áfangaheitið, en óstaðfest val með “Á”.

Nemendur sem þurfa aðstoð við val skulu leita til umsjónarkennara/bragakennara.

Einnig geta nemendur fengið aðstoð hjá náms- og starfsráðgjöfum skólans.

Áfangastjóri