ÁFANGAMESSA

Áfangamessa er orðinn fastur liður í starfsemi FSu. Þá setja kennarar skólans upp einskonar bása eða kynningarborð á sal skólans (Gaulverjabæ) og nemendur mæta og kynna sér fjölbreytt og margbrotið námsframboð skólans. Messan er haldin á þeim sama degi og nemendur velja sér áfanga fyrir komandi önn. Að þessu sinni var sá dagur fimmtudagurinn 20. október. Um eitt þúsund nemendur stunda nú nám við FSu og hefur fjöldi nýnema við skólann aldrei verið meiri en í upphafi þessarar haustannar.

Iðn- og starfsnámsbrautir eru sex við skólann. Í hársnyrtiiðn, matvæla- og ferðagreinum, húsasmíði, rafvirkjun, vélvirkjun og á sjúkraliðabraut. Stúdentsbrautir til bóknáms eru sex. Í alþjóðasamskiptum, félagsgreinum, náttúrufræðigreinum, íþróttum, viðskipta- og hagfræðigreinum og á svokallaðri opinni línu. Stúdentsbrautir til starfsnáms eru þrjár. Í búfræði, hestamennsku og listgreinum. Þá er rekin sérnámsbraut þar sem einstaklingsmiðað nám fer fram fyrir fatlaða og nemendur með greiningar. Garðyrkjunám sem stundað var við Landbúnaðarháskóla Íslands hefur nú flust til FSu og er hægt að stunda það á sex brautum. Í blómaskreytingum, garð- og skógarplöntun, í lífrænni ræktun matjurta, ylrækt, skrúðgarðyrkju og á námsbraut skógar- og náttúru,

Alltaf eru einhverjar nýjungar í boði og á næstu önn má til að mynda nefna að áfangi í rafíþróttum verður kenndur í fyrsta sinn. Óhætt er að fullyrða að nám í FSu sé afar fjölbreytt enda þjónar skólinn afar víðfeðmu svæði frá Þorlákshöfn í vestri til Vestur-Skaftafellssýslu í austri. „Skólinn er ekki einnar gerðar og hann er einn af sómum Suðurlands” sagði einn kennarinn í áfangamessunni og bætti við að nám í honum væri nánast hægt að stunda ævina á enda.

jöz.