Aðalfundur 2004

Aðalfundur Hollvarðasamtaka Fjölbrautaskóla Suðurlands 2004
Haldinn í F.Su. þann 21. maí 2004

Þetta gerðist.

Hjörtur Þórarinsson formaður samtakanna setti fundinn. Hann gerði tillögu um Þór Vigfússon sem fundarstjóra og Sigurð Eyþórsson sem fundarritara. Engar athugasemdir komu fram við það frá fundarmönnum og tóku þeir þegar til starfa. Síðan var gengið til dagskrár.


1. Skýrsla stjórnar.
Hjörtur Þórarinsson formaður flutti skýrslu stjórnar. Um störf stjórnar vísast til fréttabréfs sem félagsmenn hafa fengið sent og fylgir fundargerð. Að loknum umræðum var skýrslan samþykkt samhljóða.

2. Reikningar 
Anna S. Árnadóttir gjaldkeri gerði grein fyrir reikningum. Reikningarnir fylgja fundargerð. Að loknum umræðum voru reikningarnir samþykktir samhljóða.

3. Félagsgjald 2004
Ákveðið var að tillögu stjórnar að félagsgjald yrði óbreytt frá fyrra ári þ.e. 900 krónur fyrir einstaklinga og 3.600 krónur fyrir fyrirtæki, félög og stofnanir.

4. Tillögur frá stjórn
Stjórnin lagði fram tillögu þess efnis að 100.000 krónum yrði varið til að kaupa DVD spilara og diska til skólans. Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Kosning stjórnar
Stjórn samtakanna var endurkjörin mótatkvæðalaust þ.e. Hjörtur Þórarinsson var kjörinn formaður og Anna S. Árnadóttir og Sigurður Eyþórsson sem stjórnarmenn. Að auki sitja í stjórninni 1 fulltrúi frá Nemendafélagi F.Su. og einn fulltrúi frá Starfsmannafélagi F.Su. Skoðunarmenn voru sömuleiðis endurkjörnir þeir Gunnar B. Þorsteinsson og Ásmundur Sverrir Pálsson.

6. Umræður um starf samtakanna.
Rætt nokkuð um hugmyndir um menntaþing og/eða frumkvöðlaráðstefnu ásamt ýmsu fleiru en engar samþykktir gerðar.

Fleira ekki rætt – fundi slitið – fundargerð ritaði Sigurður Eyþórsson.