Vélvirkjun

Vélvirkjun

Nemendur sem hyggja á nám í vélvirkjun fara fyrst á Málmiðnaðarbraut – grunnnám. Að henni lokinni geta nemendur bætt við tveimur önnum í Vélvirkjun. Meðalnámstími í vélvirkjun er sex annir en að þeim loknum fara nemendur í starfsþjálfun á vinnumarkaði. Að starfsþjálfun lokinni geta nemendur tekið sveinspróf í vélvirkjun.

 

Markmið náms í vélvirkjun er að nemandinn hljóti faglega undirstöðumenntun til að takast á við þau viðfangsefni sem vélvirkjar inna af hendi, þ.e. uppsetningu, viðhaldi, viðgerðum og þjónustu véla og tæknibúnaðar skipa, vinnslustöðva, vinnuvéla, verksmiðja, orkuvera og orkuveitna. Vélvirkjun er löggilt iðngrein og lýkur með sveinsprófi.

 

Áfangar Vélvirkjunar að loknu námi af málmiðnaðarbraut - grunnnámi:

Vélvirkjun

 

 

 

5. önn

6. önn

Aflvélavirkjun

AVVI3VE07

AVVI3VF05

Efnisfræði

 

EFNG3VE03

Gæðavitund

GÆVA2VE03

 

Hlífðargassuða - (TIG)

 

HGSU2VE03

Iðnteikning

IÐNT2VE07

 

Kælitækni

KÆLT3VA03

 

Lagnatækni

LAGN3VA03

 

Stýritækni

STYT2VE03

STYT3VE03

Tölvustýrðar vélar

 

TÖVÉ2VE05

Tölvuteikning

 

TTÖL3CA05

Verktækni

 

VETÆ2VE03

Vélfræði

VÉLF2VE03

VÉLF3VE03

Vökvatækni

VÖKT2VE03

VÖKT3VA03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í vinnslu

Nám á vélvirkjabraut er 2xx eininga löggilt iðnnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið undirbýr nemendur undir störf vélvirkja sem er lögverndað starfsheiti. Í starfi þeirra felast meðal annars uppsetningar, viðhald, viðgerðir og þjónusta við vélar og tæknibúnað skipa, vinnslustöðva, vinnuvéla, verksmiðja, orkuvera og orkuveitna. Jafnframt krefst starfið hæfni til að velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.  Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.

Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar

Meðalnámstími 6 annir í skóla og XXvikur í starfsþjálfun, þ.e. 100 einingar.

 Faggreinar vélvirkjabrautar
Námsgrein  1. hæfniþrep  2. hæfniþrep  3. hæfniþrep einingar
efnisfræði málma        
eðlisfræði         
grunnteikning  GRTE1FA05      
  GRTE1FB05      
félagsfræði         
hlífðargassuða         
iðnteikning málmiðna        
lagnatækni         
logsuða         
rafsuða         
rafmagnsfræði         
rafeindatækni         
rökrásir         
skyndihjálp     SKYN2HJ01    
smíðar        
starfsþjálfun         
stýritækni málmiðna        
viðhald véla         
vélfræði        
vélstjórn        
viðhalds- og öryggisfræði        
         
 Almennar greinar
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
íslenska   ÍSLE2OS05    
danska   DANS2FJ05    
félagsfræði FÉLA1SA05      
umhverfisfræði UMHV1SU05      
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03    
skólabragur BRAG1SA01      
  BRAG1SB01      
  BRAG1SC01     3
       
 
 Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05.  Hæfnieinkunn B og hærra 5 ein: STÆR2AR
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
stærðfræði  STÆR1AJ05 STÆR2RU05    
    STÆR2AR05    
  5 5   5-10
 Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05.   Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
enska   ENSK2HB05    
    ENSK2HC05    
    ENSK2OL05    
    5-10   5-10
 Nem. velja 5 ein.        
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3  einingar
stærðfræði   STÆR2AF05    
    STÆR2HV05  
    STÆR2TL05    
    STÆR2VF05    
    STÆR2ÞT05    
     5    5
Nem. velja 2 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH02    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02    
    ÍÞRÓ2ÞR02    
    2   2
     Samtals einingar    265-275

  

 
Röðun séráfanga brautar eftir önnum:
 
Grein 1. önn 2. önn 3.önn 4. önn 5. önn 6. önn