Listnámsbraut

Listanámsbraut er 90 eininga námsbraut sem lýkur með framhaldsskólaprófi á 2. hæfniþrepi. Námið veitir góða almenna menntun í bóklegum greinum og listgreinum. Námi á brautinni er ætlað að búa nemendur undir áframhaldandi nám eða störf þar sem m.a. undirstöðuhæfni í listgreinum kemur að notum s.s. í störfum með börnum og ungmennum og fötluðum. Meðalnámstími er 3-4 annir.

Nemendur taka áfanga í ensku, íslensku, stærðfræði og dönsku á öðru hæfniþrepi hafi þeir staðist námsáfanga á fyrsta þrepi og hafa hæfni til að takast á við nám á öðru hæfniþrepi. Þeir nemendur sem hefja nám á 1. þrepi í ensku, íslensku eða stærðfræði þurfa mögulega að nýta valeiningar eða taka fleiri en 90 einingar til að ljúka brautinni. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.

Í vali eru 10-20 einingar en fjöldi eininga í frjálsu vali fer eftir röðun í byrjunaráfanga í ensku, íslensku og stærðfræði.

Kjarni brautar
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
félagsfræði FÉLA1SA05     5
íslenska   ÍSLE2OS05   5
stærðfræði STÆR1AJ05     5
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03   6
myndlist MYNL1LM05     5
listir og menning LIME1IN05 LIME2MM05   10
hönnun og textíll   HÖTE2HU05   5
skólabragur BRAG1SA01
     
  BRAG1SB01      
umhverfisfræði UMHV1SU05     5
uppeldisfræði    UPPE2UM05   5
  31  23   54
Hæfnieinkunn C: ENSK1HA05, ENSK2HB05, ENSK2HC05.  B: ENSK2HB05, ENSK2HC05.   B+, A: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
enska ENSK1HA05 ENSK2HB05    
    ENSK2HC05    
    ENSK2OL05    
   0-5 5-10   5-15
Nem. velja 10 einingar        
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
 myndlist   MYNL2TK05    
    MYNL2MS05    
 textíll og fatahönnun   HÖTE2FH05    
    HÖTE2VÖ05    
 leiklist LEIK1AA05 LEIK2AB05    
         10
Nem. velja 2 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH02    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02    
    2    2
  SAMTALS EININGAR Á BRAUT 70-80

 

 

Eldri braut

Listnámsbraut                                                                  

Skilgreind á 2. hæfniþrepi                                                                                           
Feiningar: 90                                                                                                     
Námstími: 3-4 annir                                                                                                                                                                                                

Til að ljúka braut með hæfni á 2. þrepi þarf að uppfylla skilyrði um þrep:

Skipting á þrep
1. þrep 2.þrep 3.þrep
0-50% 50-75% 0-10%


Á brautinni er lögð áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar í listum og handverksgreinum, s.s. Kvikmyndasögu, myndlist, textíl og fatahönnun, leiklist og tónlist.

Kjarni

1. þrep

2. þrep

Íslenska

 

5

Stærðfræði

5

 

Enska

 

5

Bragi

3

 

Ergó

10

 

Listir og menning

5

5

Íþróttir

3

3

Samtals kjarni:

 

  44

                                                                                                                   

Listgreinaval      Nemendur velja 40 feiningar úr eftirfarandi greinum:      

  • Kvikmyndir                                                                                                        
  • Myndlist                                                                                                             
  • Textíl og fatahönnun                                                                                                     
  • Leiklist                                                                                                 
  • Tónlist/tónlistarsaga                                                                                                      
  • Listir og menning                                                                                                            

                                                                                                               

Frjálst val (FV)   6 feiningar.                                                                        

                                                                                                               

Athugið að nemendur þurfa hugsanlega að taka fleiri en 90 fein til að ljúka brautinni.

Það gæti átt við ef nemandi þarf að hefja nám á 1. þrepi í íslensku eða ensku.      

 

 

 

 

Síðast uppfært 23. mars 2023