Íþróttabraut

Íþróttabraut er 90 eininga námsbraut á 2. hæfniþrepi. Námið veitir góða almenna menntun í bóklegum greinum og íþróttagreinum. Námi á brautinni er ætlað að búa nemendur undir áframhaldandi nám og störf með börnum og ungmennum þar sem undirstöðuhæfni í íþróttum kemur að notum, s.s. störf aðstoðarfólks í leikskólum og skólum, ásamt því að vera færir um að aðstoða við kennslu og þjálfun íþrótta hjá íþróttafélögum. Meðalnámstími er 3-4 annir. 

Nemendur taka áfanga í ensku, íslensku, stærðfræði og dönsku á öðru hæfniþrepi hafi þeir staðist námsáfanga á fyrsta þrepi og hafa hæfni til að takast á við nám á öðru hæfniþrepi. Þeir nemendur sem hefja nám á 1. þrepi í ensku, íslensku eða stærðfræði þurfa mögulega að nýta valeiningar eða taka fleiri en 90 einingar til að ljúka brautinni. Nánari leiðbeiningar

Í vali eru 15 - 25 eining en fjöldi eininga í frjálsu vali fer eftir röðun í byrjunaráfanga í ensku, íslensku og stærðfræði.

Kjarni brautar
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
félagsfræði FÉLA1SA05     5
íslenska   ÍSLE2OS05   5
stærðfræði STÆR1AJ05     5
heilbrigðisfræði HBFR1HH05     5
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03   6
íþróttafræði   ÍÞRF2SS05    
    ÍÞRF2ÞJ05   10
skólabragur BRAG1SA01
     
  BRAG1SB01      
  BRAG1SC01     3
skyndihjálp   SKYN2HJ01   1
umhverfisfræði UMHV1SU05     5
uppeldisfræði   UPPE2UM05   5
   26  24   50
Hæfnieinkunn C: ENSK1HA05, ENSK2HB05, ENSK2HC05.  B: ENSK2HB05, ENSK2HC05.   B+, A: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
enska* ENSK1HA05 ENSK2HB05    
    ENSK2HC05    
    ENSK2OL05    
   0-5 5-10   5-15
Nem. velja 6 einingar        
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
íþróttagrein     ÍÞRG3BA03  
      ÍÞRG3BL03  
      ÍÞRG3FR03  
      ÍÞRG3HA03  
      ÍÞRG3KN03  
      ÍÞRG3KÖ03  
      ÍÞRG3SU03  
      ÍÞRG3ÚT03 6
      6
Nem. velja 2 ein.
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 ein.
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH05    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02   4
       
  SAMTALS KJARNI BRAUTAR 65-75

 

 

 

 

Eldri braut

Íþróttabraut

Lýsing: Á íþróttabraut er lögð áhersla á að nemendur læri um hlutverk þjálfara og leiðbeinenda í íþróttastarfi.  Að þessu námi loknu á nemandinn að geta skipulagt og stjórnað æfingatíma hjá börnum og unglingum á byrjendastigi.

Skilgreind á 2. hæfniþrepi

Einingar: 90

Námstími: 3-4 annir

Á brautinni er lögð áhersla á kjarnagreinar auk sérgreina í íþróttafræðum/íþróttagreinum

Kjarni 52 einingar

  1.þrep 2.þrep 3.þrep
Íslenska   5  
Stærðfræði 5    
Enska   5  
ERGÓ 10    
Íþróttir 3 5  
Bragi 3    
Íþróttafræði   10  
Íþróttagreinar     6

 

Frjálst val 38 einingar

Athugið að af heildareiningafjölda brautarinnar þurfa a.m.k. 45 einingar að vera af 2. þrepi og/eða 3. þrepi.

Síðast uppfært 29. september 2020