Húsasmíðabraut - HÚS

Húsasmíðabraut  - húsasmiður - hæfniþrep 3
Nám á húsasmíðabraut er 254-264 eininga löggilt iðnnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið undirbýr nemendur undir störf húsasmiða sem er lögverndað starfsheiti. Í starfi þeirra felst öll smíðavinna í bygginga- og mannvirkjaiðnaði, þ.e. verkstæðis- og innréttingavinna, úti- og innivinna á byggingastað ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Þetta felur m.a. í sér smíði steypumóta, trévirkis, glugga, hurða, stiga, innréttinga og klæðninga innanhúss og utan. Jafnramt þurfa þeir hæfni til að velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.

Röðun í byrjunaráfanga í kjarnagreinum tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.

Meðalnámstími 5 annir í skóla og 54 vikur í starfsþjálfun, þ.e. 90 einingar.

 Faggreinar húsasmíðabrautar
Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 einingar
byggingatækni   BYGG2ST05   5
efnisfræði EFRÆ1EF05    
framkvæmdir og vinnuvernd FRVV1FB05     5
gluggar og útihurðir   GLUH2GH08   8
grunnteikning GRTE1FA05     10
  GRTE1FB05      
húsasmíði     HÚSA3HU09  
      HÚSA3ÞÚ09 18
húsaviðgerðir og breytingar     HÚSV3HU05 5
inniklæðningar   INNK2HH05   5
innréttingar   INRE2HH08   8
lokaverkefni     LOKA3HU08 8
starfsþjálfun   STAÞ2HU30 STAÞ3HU30  
    STAÞ2HU30   90 
teikning - iðnteikning   TEIK2HS05 TEIK3HU05  
    TEIK2HH05   15
tréstigar     TRST3HH05  5
trésmíði TRÉS1VÁ05      
  TRÉS1HV08      
  TRÉS1VT08     21
áætlanir og gæðastjórnun     ÁÆST3SA05 5
skyndihjálp   SKYN2HJ01   1
  28 102 76 124+ 90 ein. starfsþjálfun
 Almennar greinar
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
íslenska   ÍSLE2OS05   5
danska   DANS2FJ05   5
félagsfræði FÉLA1SA05*     5
umhverfisfræði UMHV1SU05*     5
íþróttir ÍÞRÓ1ÞH03 ÍÞRÓ2ÞL03   6
skólabragur BRAG1SA01      
  BRAG1SB01      2
  15  13  
28
 Hæfnieinkunn C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05.  Hæfnieinkunn B og B+ 5 ein: STÆR2AR
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
stærðfræði  STÆR1AJ05 STÆR2RU05    
    STÆR2AR05    
  5 5   5-10
 Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05.   Hæfnieinkunn B+, A, 5 ein: ENSK2OL05
Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 einingar
enska   ENSK2HB05    
    ENSK2HC05    
    ENSK2OL05    
    5-10   5-10
Nem. velja 2 ein.
Námsgrein 1. hæfniþrep 2. hæfniþrep 3. hæfniþrep einingar
íþróttir   ÍÞRÓ2AL02    
    ÍÞRÓ2BA02    
    ÍÞRÓ2BL02    
    ÍÞRÓ2JF02    
    ÍÞRÓ2JÓ02    
    ÍÞRÓ2JH02    
    ÍÞRÓ2KK02    
    ÍÞRÓ2KN02    
    ÍÞRÓ2ÚF02    
    ÍÞRÓ2ÞR02    
    2   2
     Samtals einingar   254-264
Faggreinar brautar eru í samræmi við staðfesta námsbrautalýsingu 

*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.

Röðun faggreina brautar eftir önnum:
Grein 1. önn 2. önn 3.önn 4. önn 5.-7. önn 8. önn
 byggingatækni           BYGG2ST05
 efnisfræði EFRÆ1EF05          
 framkvæmdir og vinnuvernd     FRVV1FB05       
 gluggar og útihurðir     GLUH2GH08       
 grunnteikning  GRTE1FA05 GRTE1FB05        
 húsasmíði     HÚSA3HU09  HÚSA3ÞÚ09    
 húsaviðgerðir og breytingar           HÚSV3HU05
 inniklæðningar       INNK2HH05    
 innréttingar       INRE2HH08    
 lokaverkefni           LOKA3HU08
 starfsþjálfun         STAÞ2HU30  
          STAÞ2HU30  
          STAÞ3HU30  
 teikning - iðnteikning     TEIK2HS05 TEIK2HH05    TEIK3HU05
 tréstigar           TRST3HH05
 trésmíði TRÉS1HV08
TRÉS1VT08        
  TRÉS1VÁ05          
 áætlanir og gæðastjórnun           ÁÆST3SA05

 

 

 

Eldri braut   Húsasmíðabraut - HÚ8

Meginmarkmið með námi í húsasmíði er að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna allri smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði, þ.e. verkstæðis- og innréttingavinnu, úti- og innivinnu á byggingastað ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Þetta felur m.a. í sér smíði steypumóta, trévirkis, glugga, hurða, stiga, innréttinga og klæðningar innanhúss og utan. Húsasmíði er löggilt iðngrein og lýkur með sveinsprófi. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina.

Meðalnámstími  8 annir (þar af eru 5 annir í skóla og 72 vikna starfsþjálfun í fyrirtæki).

Almennar greinar.
Danska DANS2FJ05    
Enska ENSK1HA05-ENSK2HB05  
Íslenska ÍSLE1LR05-ÍSLE1DE05  
Ergó eða Lífsleikni og samfélag ERGÓ1AA05/ERGÓ1BB05 eða LLKN1SV10  
Stærðfræði STÆR1AJ05-STÆR2RU05  
     

Sérgreinar brautarinnar:

Áætlanir og gæðastjórnun ÁGSH
Efnisfræði grunnnáms EFNG
Framkvæmdir og vinnuvernd FRVG  
Gluggar og útihurðir GLUH  
Grunnteikning GRTE  
Húsaviðgerðir og breytingar HÚBH  
Inniklæðningar INKH  
Innréttingar INRH  
Lokaverkefni í húsasmíði LHÚH  
Steinsteypuvirki - húsasmíði STVH  
Teikningar og verklýsingar í húsasmíði TEVH  
Timburhús TIHH  
Trésmíði TRÉH  
Tréstigar TRSH  
Tölvustýrðar trésmíðavélar TSTH  
Útveggjaklæðningar - húsasmíði ÚVKH  
Verktækni grunnnáms VETG  
Véltrésmíði VTSH  

Heilsa og lífstíll 6 ein.

Starfsþjálfun 72 vikur
           

 

Röðun sérgreina eftir önnum má sjá hér fyrir neðan:

 

 Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GBM = 1-2 annir) og Húsasmíðabraut (HÚ8 = 8 annir)
 Niðurröðun sérgreina brautarinnar á annir
           
 1. önn   2. önn   3. önn   4. önn   5.-7. önn  8. önn
GRTE1FA05 GRTE2FB05 TEVH2GH05 TEVH2TH05 Vettvangsnám á vinnustað TEVH3SV05
EFNG1EF05 TRÉH2HS15 GLUH2GL07 INKH3KI03 ÁGSH3ÁG03
FRVG1RÖ05 VTSH2NV05 INRH3SH10 TIHH3TH17 HÚBH3KI03
VETG1VT10     ÚVKH3KÚ03 LHÚH3US07
        STVH3SN03
        TRSH3ST03
        TSTH1TS02

 

 

 

Síðast uppfært 23. mars 2023